IT’S VUCA TIME

VUCA הוא מונח המתאר את הסביבה עסקית העכשווית המאופיינת במספר רב של שחקנים, תחרות עזה, שינויים טכנולוגיים מהירים בכל תחום העולה הדעת ואי וודאות הולכת וגדלה. מציאות מאתגרת זו, מחייבת הנהלות ומנהלים לגבש מענה למתח הקיים בין הצורך להשתנות והיכולת להשתנות. הצורך הופך קריטי והארגון נדרש לפתח ולשכלל יכולות שיאפשרו לו לשגשג ולהצליח בסביבה עסקית המשתנה חדשות לבקרים.

להזמנת הרצאות להנהלות ומנהלים

VUCA  כבר כאן, האם אתה מוכן?

בשנים האחרונות הואצו מאוד תהליכי השינוי בסביבה העסקית, התוצאה: האתגרים הניצבים בפני ארגונים הופכים למורכבים יותר ויותר. פתרונות שעבדו בעבר פחות תקפים היום. הנהלות ומנהלים נדרשים לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לסוגיות כגון מבנה ארגוני, ניהול, מנהיגות ויכולת הארגון להשתנות במהירות.

ההרצאה ממוקדת בשלושה נושאים מרכזיים:

  • הטוב בזמנים והרע בזמנים. ארגונים בעידן – VUCA.
  • איך להיערך ולבנות מענים טובים יותר בעולם המשתנה חדשות לבקרים.
  • איך ניתן להנהיג ולנהל באופן אפקטיבי במציאות משתנה.
  • כלים יישומיים להגדלת סיכויי ההצלחה ביישום תהליכי שינוי.

ניהול אפקטיבי של משרדי עו”ד

משרדי עו”ד פועלים בסביבה שמרנית. יחד עם זאת, שינויים מחלחלים לעולמם של עורכי הדין ויאלצו את הפועלים בתחום לשנות דפוסי פעולה. ההרצאה מיועדת למשרדי עורכי דין הרוצים להכיר טוב יותר את השינויים המתרחשים בעולם העסקי וכיצד עליהם להיערך, כדי להתאים את ניהול משרדם לעולם של VUCA.

הנושאים המרכזיים בהם תעסוק ההרצאה:

  • ברוכים הבאים לעולם ה – VUCA.
  • סקרים ונתונים על המתרחש בניהול משרדי עו”ד.
  • פתרונות לאתגרים העומדים לפני משרדי עו”ד.
  • משתני הצלחה קריטיים החשובים להצלחת תהליכי שינוי במשרדי עו”ד.
הרצאות קודמות
Top
שינוי גודל גופנים
ניגודיות