להבין מערכת. ליישם פתרונות.

המתודולוגיה, אותה אני מיישם בעבודתי הייעוצית, שמה דגש ומייחסת חשיבות רבה להבנת 6 פרמטרים מרכזיים במערכת הארגונית. יחסי הגומלין והסנכרון בניהם, מהווים גורמי מפתח ביישום פתרונות המאפשרים לארגונים להצליח.

חזון ואסטרטגיה

1. חזון ואסטרטגיה

החזון מגדיר את הסיבה לקיום הארגון.
הערכים מדגישים את נורמות ההתנהגות המצופות מהמנהלים והעובדים בעת עבודתם בארגון.
האסטרטגיה מתרגמת את החזון לתכנית ביצוע סדורה הממוקדת בשאלה:
מהי דרך הפעולה הנכונה, שיישומה יאפשר השגת תוצאות מיטביות?
הייעוץ מסייע לגבש חזון, ערכים ואסטרטגיה המהווים נדבך חשוב ומרכזי בהצלחת הארגון.

מבנה ארגוני

2. מבנה ארגוני

בכדי ליישם בהצלחה את האסטרטגיה העסקית יש צורך להתאים את המבנה הארגוני כך שיהיה בהלימה לאסטרטגיה.
איוש, ובניית ממשקי עבודה אפקטיביים בין היחידות מהווים משתני הצלחה קריטיים ביישום מוצלח של האסטרטגיה.
הייעוץ מסייע בבנייה ואיוש המבנה הארגוני כך שיסייע להוציא לפועל את האסטרטגיה העסקית.

ניהול ומנהיגות

3. ניהול ומנהיגות

תפקיד המנהיגות, ליישם את החזון, הערכים והאסטרטגיה, להתוות ולהנחיל את הדרך למיצוי היכולות העסקיות של הארגון, תוך הקניית משמעות וערך לעשייה של המנהלים והעובדים.
ניהול מתרגם את הכיוון והדרך ליעדים ותכניות עבודה ברות ביצוע ליישום האסטרטגיה הארגונית.
העבודה הייעוצית תומכת במנהיגות ובמנהלים כדי שישיגו את המטרות שהוצבו להם, באסטרטגיה ובתכניות העבודה לביצוע.

תהליכים

4. תהליכים תומכים

אחד המרכיבים המרכזיים להצלחה, מצוינות והשגת תוצאות, הוא יישום תהליכים התומכים בהשגת המטרות העסקיות של הארגון.
תהליכים אלה כוללים, בין השאר: שרות לקוחות, ממשקי עבודה בין ובתוך יחידות, עבודה עם ספקים, תקשורת ארגונית ועוד.
הייעוץ ממוקד בהטמעת תהליכים ארגוניים באופן אפקטיבי, תוך דגש על מצוינות בביצוע, כך שיובילו במהירות לתוצאות רצויות.

חזון וטכנולוגיה

5. מערכות מידע

מערכות המידע הארגוניות, המספקות נתונים ודוחות בזמינות גבוהה מהוות משאב קריטי התומך בקבלת החלטות, תהליכי וממשקי העבודה הפנים ארגוניים.
מערכות המידע הנותנות מענה לתהליכים העסקיים, עוזרות, לסנכרו את זרימת מידע ושיתופי פעולה הנחוצים להשגת המטרות והיעדים העסקיים.

מדידה ותגמולים

6. מדידה ותגמולים

מדידה ותגמול נכונים מסייעים להנהלה להגדיר ולהטמיע ערכים, התנהגויות ודפוסי הפעולה אותם היא רואה כחיוניים להצלחה העסקית ואבן יסוד למצוינות ארגונית.
בניית מערכת מדידה, המבוססת על מדדי ביצוע (KPI) ותגמול נכונה תסייע לארגון לתמוך בהתנהגויות ופעולות שיעזרו לו להשיג את התוצאות העסקיות הרצויות.

שלבי העבודה הייעוצית

1

הגדרה ותאום ציפיות עם הלקוח, בנוגע למטרות הפרויקט והתוצאות המצופות. מיפוי וזיהוי פערים בין מצב רצוי (הארגון במיטבו) למצב קיים (הארגון כיום).

2

הצגת ממצאי המיפוי ללקוח, הסכמה על הנושאים המרכזיים המחייבים התייחסות, תעדוף נושאים שיש לתת להם מענה. גיבוש תוכנית עבודה לצמצום הפערים שזוהו. אישור תכנית העבודה ע”י הלקוח.

3

ייעוץ תוך התייחסות לאבני דרך שנקבעו בתכנית העבודה. הערכת ביצועים ובחינה האם תהליך הייעוץ הצליח לסייע לארגון להגיע למצב הרצוי. האם והיכן נדרשות פעולות נוספות לצמצום הפער.

Top