Present Perfect

by yossikoren

Present Perfect

by yossikoren

by yossikoren
זמן קריאה 2 דקות

יש ארגונים שההווה שלהם הוא Present Perfect, התפקוד, החדות, המיקוד, ההכנסות, הרווח, הכל מתחבר. בספורט קוראים לזה להיות בזון (zone). חלק מהארגונים חושבים שה – Present Perfect יהפוך Present Perfect Continuous. זה יקרה, רק אם הארגון ינקוט מספר פעולות שיבטיחו שההווה המושלם יהפוך להווה מושלם מתמשך.
בעולם התזזיתי של vuca, מדובר באתגר משמעותי.

מה מנהלים צריכים לעשות כדי לשמר את הצלחת ההווה?.

הכירו את 70:20:10 לחלוקת הזמן והקשב של הארגון ומנהליו.
70% מזמנם צריך להיות מוקדש להיום. לשוטף, ליום יום, לקיים, לתזרים המזומנים, לכל מה שמביא את הרווח היום. המיקוד הוא שנת 2017.
20% מזמן המנהלים צריך להיות ממוקד במחר. 2018. תכנון אסטרטגי, תכניות עבודה, יעדים ופעילות מתוכננת לשנה הבאה.
10% מזמן המנהלים אמור להיות מוקדש ליום שאחרי מחר. התבוננות רחבה יותר המנסה לצפות את פני העתיד. מגמות בשווקים, התפתחות טכנולוגיות, חדשנות והשפעתה על הארגון ועוד.

בהנחה שמנהלים עובדים 10 שעות ביום, 24 ימים בחודש, במשך 10 חודשים בשנה, יוצא שמנהלים עובדים 2400 שעות בשנה. החלוקה אם כן היא:
1680 שעות מוקדשות לשוטף, קרי שנת 2017.
480 שעות מוקדשות לאסטרטגיה העסקית לשנת 2018.
240 שעות לענייני העתיד, שנת 2019 ואילך.
במילים אחרות, שלושה חודשים  בשנה המנהלים אמורים להתמקד בסוגיות שיעסקו את הארגון בעתיד, הקרוב והרחוק.

אחד האתגרים הניצבים בפני מנהלים הוא שהם נמדדים, לרוב, על הטווח הקצר, הרבעון בקרוב, השנה הקרובה. מכאן שתשומת לבם נתונה בעיקר להיום, הרבה פחות למחר וכמעט שאין התייחסות למחרתיים. חלוקת זמן וקשב זו תקשה על ארגונים לשמור על הישגי Present Perfect כך שיהפכו ל – Continuous.

הצורך לתת מענה להיום שאחרי מחר מחייב ארגונים ומנהלים לחשב מסלול מחדש במגוון נושאים כגון, מבנה ארגוני מותאם למציאות המשתנה, הצורך לשנות את הדרך שבה ארגונים משתנים, שיתוף עובדים בתהליכי שינוי, המנהיגות הנדרשת במציאות החדשה ועוד.
שאלות ופתרונות אפשריים ניתן למצוא בהרצאה ייחודית: איך ארגונים ומנהלים יכולים להיערך ליום שאחרי מחר.

להזמנת ההרצאה (מיועדת למנהלים בדרג בכיר ודרג ביניים) צרו קשר.

Top
שינוי גודל גופנים
ניגודיות